Κύρια σημεία
07/07/2020

Μυοσκελετικές διαταραχές: Πόροι για ομαδικές συζητήσεις στον χώρο εργασίας

souce: napofilm.net

Δύο ενημερωτικοί φάκελοι, οι οποίοι αφορούν την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ) στον χώρο εργασίας, είναι πλέον διαθέσιμοι σε πολλές γλώσσες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συνδυαστικά.

Τα εναύσματα για συζήτηση σχετικά με τις ΜΣΔ διευκολύνουν τις ομαδικές συζητήσεις στον χώρο εργασίας ή στο πλαίσιο επαγγελματικής κατάρτισης. Το εργαλείο περιέχει πρακτική καθοδήγηση για την ενίσχυση της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων και των προϊσταμένων τους όσον αφορά τις μυοσκελετικές παθήσεις.

Η εργαλειοθήκη «Κατανόηση των μυοσκελετικών διαταραχών» χρησιμοποιεί πάνω από δώδεκα ταινίες του Napo και έχει σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού και των προμηθευτών σε θέματα όπως είναι η κακή στάση του σώματος, η επαναλαμβανόμενη εργασία, η έγκαιρη διάγνωση των ΜΣΔ, η διακίνηση φορτίων και πολλά άλλα. Η εργαλειοθήκη, η οποία περιέχει «καθοδήγηση συντονιστή» και «δραστηριότητες συζήτησης», ενδείκνυται και για χρήση σε μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Λήψη του εγγράφου «Εναύσματα για συζήτηση σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές στον χώρο εργασίας»

Γνωρίστε τον Napo και εξερευνήστε την ενότητα του δικτυακού τόπου Ο Napo στον χώρο εργασίας: Κατανόηση των ΜΣΔ