Κύρια σημεία
27/09/2019

Τρόποι διαχείρισης των κινδύνων από τους καρκινογόνους παράγοντες στην εργασία

© INSHT

Ο καρκίνος θεωρείται η κύρια αιτία των επαγγελματικών θανάτων στην ΕΕ. Η ασθένεια συνδέεται σε μεγάλο ποσοστό με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία. Ως συμβαλλόμενο μέρος του Χάρτη πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες, ο EU-OSHA δεσμεύεται να αυξήσει την ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους αυτούς.

Ένα νέο ενημερωτικό δελτίο για τη στήριξη της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών  παρέχει πρακτικές συμβουλές για την αποφυγή των κινδύνων από καρκινογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας, καθώς και συνδέσμους σε χρήσιμες πηγές.

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο – μια κοινή δημοσίευση που υπογράφουν όλοι οι εταίροι της εκστρατείας

Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο της Εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες και άρθρα για τον καρκίνο που συνδέεται με την εργασία