Κύρια σημεία
04/02/2019

Ο EU-OSHA σηματοδοτεί την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, ανακοινώνοντας μια έρευνα σχετικά με την έκθεση σε παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου στην εργασία

Ο καρκίνος αποτελεί σημαντική αιτία θανάτων οι οποίοι συνδέονται με την εργασία στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την έκθεση σε παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου στον χώρο εργασίας στην Ευρώπη, με στόχο την προστασία των εργαζομένων και την καταπολέμηση του καρκίνου που συνδέεται με την εργασία.

Έτσι, ο EU-OSHA ανακοινώνει με μεγάλη ικανοποίηση ότι στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου το τριμερές διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού έδωσε το πράσινο φως προκειμένου να ξεκινήσει το 2020 μια τηλεφωνική έρευνα υποστηριζόμενη από υπολογιστή με σκοπό να εκτιμηθεί η έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρκίνου.

Διαβάστε την έκθεση και τη συνοπτική έκθεση σχετικά με τη μελέτη σκοπιμότητας για τη διεξαγωγή της τηλεφωνικής έρευνας.

Διαβάστε τη συνοπτική έκθεση για τις πολιτικές, τις πρωτοβουλίες και τις καλές πρακτικές σε σχέση με την αποκατάσταση και την επιστροφή στην εργασία μετά τον καρκίνο, διαθέσιμη σε 14 γλώσσες.

Βρείτε χρήσιμες συμβουλές προς τους εργοδότες σχετικά με την επιστροφή καρκινοπαθών εργαζόμενων στην εργασία, διαθέσιμες σε 25 γλώσσες.