Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62151D

Info -

fumigace

Definition:

"aplikace chemických sloučenin ve formě plynu nebo kouře na hmyz nebo škodlivá zvířata za účelem jejich usmrcení "

Context: Info
Context:

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost: […] ochraně obsluhy a pracovníků během fumigace ve vnitřních prostorách […].

Term reference

prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (úplné znění, stav k 14.8.2018) CELEX:02011R0540*

Translations

 • Български: фумигация
 • Čeština: fumigace
 • Dansk: gasning
 • Deutsch: Begasung
 • Ελληνικά: υποκαπνισμός
 • English: fumigation
 • Español: fumigación
 • Eesti: fumigatsioon
 • Suomi: kaasudesinfektio
 • Français: fumigation
 • Hrvatski: fumigacija
 • Magyar: fumigálás
 • Íslenska: svæling
 • Italiano: fumigazione
 • Lietuvių: fumigacija
 • Latviešu: fumigācija
 • Malti: fumigazzjoni
 • Nederlands: fumigatie
 • Norsk: utgassing
 • Polski: fumigacja
 • Português: fumigação
 • Română: fumigație
 • Slovenčina: fumigácia
 • Slovenščina: zaplinjevanje
 • Svenska: gasning