Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62125E

Info -

kolektivní zastupování mimo pracoviště

Definition:

zastupování zájmů zaměstnanců v oblasti BOZP prostřednictvím formálních mechanismů mimo pracoviště, na povinném nebo dobrovolném základě, které se řídí úmluvou Mezinárodní organizace práce č. 155 a mezinárodními regulačními ustanoveními o řízení BOZP, jež stanovují řadu minimálních zákonných práv na efektivní zastupování zaměstnanců

Term reference

konzultace s pracovníkem národního kontaktního místa agentury EU-OSHA (únor 2020)

Translations

 • Български: колективно представителство извън работното място
 • Čeština: kolektivní zastupování mimo pracoviště
 • Dansk: kollektiv repræsentation uden for arbejdspladsen
 • Deutsch: kollektive Vertretung außerhalb des Arbeitsplatzes
 • Ελληνικά: συλλογική εκπροσώπηση εκτός του χώρου εργασίας
 • English: collective representation outside workplace
 • Español: representación colectiva fuera del lugar de trabajo
 • Eesti: kollektiivne töötajate esindamine väljaspool töökohta
 • Suomi: työpaikan ulkopuolinen työntekijäedustus
 • Français: représentation collective en dehors du lieu de travail
 • Hrvatski: kolektivno zastupanje izvan radnog mjesta
 • Magyar: munkahelyen kívüli kollektív képviselet
 • Íslenska: sameiginleg framsetning og kynning út á við frá vinnustaðnum
 • Italiano: rappresentanza collettiva esterna al luogo di lavoro
 • Lietuvių: Įmonės kolektyvo atstovavimas
 • Latviešu: kolektīva pārstāvība ārpus darba vietas
 • Malti: rappreżentanza kollettiva barra l-post tax-xogħol
 • Nederlands: vakbond
 • Norsk: formell representasjon utenfor arbeidsplassen
 • Polski: zbiorowa reprezentacja poza miejscem pracy
 • Português: representação coletiva fora do local de trabalho
 • Română: reprezentare colectivă în afara locului de muncă
 • Slovenčina: kolektívne zastupovanie mimo pracoviska
 • Slovenščina: kolektivno zastopanje zunaj delovnega mesta
 • Svenska: kollektiv representation utanför arbetsplatsen