Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62122F

Info -

kolektivní ochranné opatření

Definition:

opatření, jehož cílem je odstranit rizika na pracovišti u zdroje, a to prostřednictvím technických nebo organizačních prostředků nebo zajištěním ochrany na kolektivním základě, např. poskytnutím lešení místo ochranných pásů; je upřednostňováno před ochrannými opatřeními uplatňovanými u jednotlivých zaměstnanců

Context: Info
Context:

Realizovat kolektivní ochranná opatření u zdrojů rizik (např. větrání), a vhodná organizační opatření (např. omezení vstupu zaměstnanců do prostor s výskytem nebezpečných látek).

Term reference

Nebezpečné látky na pracovišti – úvod, fakta 33, internetové stránky agentury EU-OSHA, https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/factsheets/33/view [cit. 5.10.2018]

Translations

 • Български: колективна защитна мярка
 • Čeština: kolektivní ochranné opatření
 • Dansk: kollektiv beskyttelsesforanstaltning
 • Deutsch: kollektive Schutzmaßnahme
 • Ελληνικά: μέτρο συλλογικής προστασίας
 • English: collective protective measure
 • Español: medida de protección colectiva
 • Eesti: kollektiivne kaitsemeede
 • Suomi: yleinen suojelutoimenpide
 • Français: mesure de protection collective
 • Hrvatski: kolektivna zaštitna mjera
 • Magyar: kollektív védelmi intézkedés
 • Íslenska: sameiginlegar forvarnaraðgerðir
 • Italiano: misura di protezione collettiva
 • Lietuvių: kolektyvinė apsaugos priemonė
 • Latviešu: kolektīvs aizsardzības pasākums
 • Malti: miżuri kollettivi ta' protezzjoni
 • Nederlands: collectieve beschermingsmaatregel
 • Norsk: kollektive vernetiltak
 • Polski: środek ochrony zbiorowej
 • Português: medida de proteção coletiva
 • Română: măsură de protecție colectivă
 • Slovenčina: kolektívne ochranné opatrenie
 • Slovenščina: kolektivni varnostni ukrep
 • Svenska: kollektiv skyddsåtgärd