Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

05521E

Info -

Látky znečišťující životní prostředí

Translations

 • Български: Замърсители на околната среда
 • Čeština: Látky znečišťující životní prostředí
 • Dansk: miljøforurenende stoffer
 • Deutsch: Umweltschadstoff
 • Ελληνικά: ρύποι/ρυπογόνες ουσίες του περιβάλλοντος
 • English: Environmental pollutants
 • Español: contaminantes medioambientales
 • Eesti: Keskkonna reostusained
 • Suomi: Ympäristösaasteet
 • Français: contaminants environnementaux
 • Hrvatski: Onečišćivači okoliša
 • Magyar: Környezetszennyezők
 • Íslenska: Mengunarefni í umhverfi
 • Italiano: inquinanti ambientali
 • Lietuvių: Aplinkos teršalai
 • Latviešu: Vides piesārņotāji
 • Malti: Sustanzi niġġiesa ambjentali
 • Nederlands: milieuverontreinigende stoffen
 • Norsk: Miljøforurensende stoffer
 • Polski: Substancje zanieczyszczające środowisko
 • Português: Poluentes do meio ambiente
 • Română: Poluanţi ai mediului înconjurător
 • Slovenčina: Látky znečisťujúce životné prostredie
 • Slovenščina: Onesnaževalci okolja
 • Svenska: miljöföroreningar