You are here

Publikace
25/05/2017

Shrnutí: Zdravotní a bezpečnostní rizika na pracovišti: společná analýza tří hlavních průzkumů

Shrnutí: Zdravotní a bezpečnostní rizika na pracovišti: společná analýza tří hlavních průzkumů

Tato zpráva přináší klíčová zjištění ze společné analýzy druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2) provedeného agenturou EU-OSHA, ad hoc modulu šetření pracovních sil z roku 2013 (Labour Force Survey, LFS) se zaměřením na pracovní úrazy a další zdravotní problémy spojené s prací provedeného Eurostatem a šestého průzkumu pracovních podmínek v Evropě (European Working Conditions Survey, EWCS) provedeného nadací Eurofound.

Cílem bylo poskytnout ucelený přehled situace v oblasti BOZP v Evropě prostřednictvím sjednocení pohledu podniků a organizací na řízení rizik a povědomí o rizicích na jedné straně a pohledu pracovníků na expozici rizikům a výstupy v oblasti BOZP na straně druhé.

Downloadin:DA | EL | EN | ET | FI | FR | HR | HU | LT | NL | NO | PL | PT | SK | SV