You are here

OSHwiki

OSHwiki logo

OSHwiki je on-line encyklopedie založená na spolpráci obsahující přesné a spolehlivé informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

Každý má do OSHwiki přístup, může do ní nahlížet a sledovat a sdílet články a akreditovaní autoři mohou do tohoto neustále se vyvíjejícího souboru znalostí rychle a snadno přispívat. Doufáme, že OSHwiki také podpoří participativní kulturu, neboť představuje pro komunitu zabývající se BOZP ideální způsob vytváření sítí a navazování spolupráce a součinnosti.

Kdo a jak do OSHwiki přispívá?

Stávající obsah mohou redigovat, doplňovat nebo překládat akreditovaní autoři; encyklopedie se zabývá těmito klíčovými kategoriemi:

Nebo mohou akreditovaní autoři přidávat nový obsah na témata, která zajímají je osobně.

Připojte se ke komunitě OSHwiki

Jestliže patříte k uznávané odborné nebo vědecké organizaci zabývající se BOZP a chtěli byste se připojit k naší síti akreditovaných autorů, vyplňte tento formulář a zašlete jej na adresu info@oshwiki.eu.

Vědecký výbor pro OSHwiki

Počáteční obsah OSHwiki vytvořily hlavní instituty BOZP z celé Evropy. Zástupci některých těchto institutů tvoří Vědecký výbor pro OSHwiki, který poskytuje agentuře EU-OSHA pokyny ke strategickým otázkám a dále se zabývá potenciálem společenských vazeb a zapojení prostřednictvím OSHwiki.