You are here

Napo – bezpečnost s úsměvem

Napo — safety with a smile

Napo je hrdina série animovaných filmů, který odlehčenou formou představuje témata bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a prevence rizik, přičemž podněcuje diskusi.

Napo je typický zaměstnanec pracující v kterémkoli průmyslovém či jiném odvětví. Často je vystavován běžným rizikům a nebezpečným situacím na pracovišti. Aktivně se však podílí na identifikaci rizik a poskytování praktických řešení.

Napo se stal hlavním zástupcem kampaní Zdravé pracoviště agentury EU-OSHA. Mnoho z jeho filmů s těmito kampaněmi souvisí nebo je podporuje. Dokonce se na některých akcích kampaně objevuje osobně.

Filmy o Napovi

Napo se společně se svými spolupracovníky objevuje v sérii němých filmů, které umožňují lidem ze všech prostředí, kultur a všech věkových kategorií pochopit tuto postavičku a ztotožnit se s ní. Filmy se zabývají širokou škálou různých témat z oblasti BOZP, jako je:

V návaznosti na stanovená témata pravidelně vznikají nové filmy. Filmy produkuje konsorcium Napo, které tvoří několik evropských organizací působících v oblasti BOZP a agentura EU-OSHA.

Napo pro učitele

Napo pomáhá také při seznamování žáků základních škol s BOZP. Agentura EU-OSHA vytvořila, za podpory konsorcia Napo, on-line soubor nástrojů týkajících se BOZP pro učitele. Poskytované vzdělávací balíčky obsahují:

  • hlavní sdělení a cíle v oblasti vzdělávání,
  • nápady na různé aktivity a on-line zdroje,
  • vzorovou přípravu na 45minutové hodiny.

Po úspěšném pilotním projektu je toto vyučování dále propracováváno a rozšiřováno po celé Evropě.

iNapo

Aplikace iNapo, kterou vyvinul jeden ze členů konsorcia Napo, institut INAIL, je nyní k dispozici ke stažení. Usnadní přístup k filmům Napo, ať jste kdekoli.

Konsorcium Napo

Filmy o Napovi jsou vlastnictvím produkční společnosti Via Storia se sídlem ve francouzském Štrasburku a konsorcia Napo, které filmy financuje a vyrábí jménem malé skupiny evropských organizací působících v oblasti BOZP: AUVA (Rakousko), DGUV (Německo), HSE (Spojené království), INAIL (Itálie), INRS (Francie), SUVA (Švýcarsko) a Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Agentura EU-OSHA kromě toho uzavřela smlouvu s organizací DGUV (jménem konsorcia) o reprodukci a distribuci kopií filmů o Napovi národním kontaktním místům ve všech členských státech EU, kandidátských zemích a zemích ESVO.