Ce Summary

Co bude oběhové hospodářství znamenat pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP)?

Keywords:

Pro dosažení cíle Evropské komise zajistit do roku 2050 klimatickou neutralitu v Evropě je zásadní rozvoj oběhového hospodářství.

Prognostický informační dokument pomocí čtyř scénářů budoucnosti zkoumá, jaký dopad bude mít zavedení oběhového hospodářství na pracovní podmínky a bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP).

Jednotlivé scénáře popisují dopad různých politických rozhodnutí přijatých v příštím desetiletí a ukazují, jak moc se mohou výzvy v oblasti BOZP v nadcházejících letech lišit.

Cílem informačního dokumentu je podnítit zúčastněné strany k dialogu a zamyšlení a poskytnout jim informace pro přijímání rozhodnutí v současnosti.

Stáhnout in: cs | da | en | es | fi | fr | hr | it | lt | mt | pt | sk |