Prosazování dodržování požadavků na bezpečnost na pracovišti – evropské systémy pokut a standardizovaných opatření uplatňovaných v rámci inspekcí práce

Keywords:

Při prosazování dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají zásadní roli inspekce práce. Na pracovištích dochází v důsledku nových technologií a uspořádání práce k rozsáhlým změnám, což což podnítilo diskusi o úloze inspektorátů práce v tomto měnícím se světě práce.

Tento diskusní dokument zkoumá problematiku inspekcí práce a různé systémy pokut v EU. Uvádí osvědčené postupy inspektorů práce při přesvědčování podniků, aby lépe dodržovaly předpisy, a poukazuje na to, že je účinné najít vhodnou rovnováhu mezi přesvědčováním a vymáháním předpisů během inspekcí.

Dokument rovněž zdůrazňuje nutnost standardizovaného hodnocení bezpečnosti na pracovišti a navrhuje způsoby, jak ji měřit.

Stáhnout in: en