Dodavatelské řetězce a jejich současné a budoucí důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Keywords:

Dodavatelský řetězec, včetně jeho nových podob, představuje zásadní výzvu pro řízení a regulaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců, a to jak v současné době, tak z hlediska budoucnosti práce. Určité prvky těchto podnikatelských struktur a vztahů, které je formují, nicméně rovněž odhalují možné příležitosti pro lepší řízení a podporu BOZP v nově se projevujících scénářích, jež ve stále větší míře charakterizují budoucnost pracovního prostředí. Na základě nedávných zjištění výzkumu tento článek zkoumá výzvy i příležitosti v oblasti BOZP, které souvisejí s úlohou dodavatelského řetězce v současnosti a v budoucnosti.

Stáhnoutin: bg | cs | da | de | en | es | fr | hu | is |