Shrnutí – Priority výzkumu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropě v letech 2013–2020

Keywords:

V roce 2012 vypracovala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) zprávu, která má definovat priority výzkumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro období let 2013–2020. Cílem bylo přispět k vypracování případné strategie Evropské unie v oblasti BOZP a k rámcovému programu EU pro výzkum Horizont 2020, jakož i podpořit koordinaci a financování výzkumu v oblasti BOZP v EU. Zpráva je aktualizací pracovního dokumentu agentury EU-OSHA „Priority výzkumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v EU-25“, která byla zveřejněna v roce 2005, s ohledem na nejnovější vývoj vědeckých poznatků v tomto oboru, změny ve světě práce a poslední trendy, které mají dopad na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Stáhnoutin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |