Stručný obsah – Studie proveditelnosti týkající se vypracování telefonického průzkumu s podporou počítačových technologií za účelem získání odhadů expozice pracovníků karcinogenům v Evropské unii

Keywords:

Expozice karcinogenům může vyvolat rakovinu, která je jednou z hlavních příčin úmrtí souvisejících s výkonem povolání v EU. Spolehlivé údaje o expozici karcinogenům na pracovišti mají pro bezpečnost a zdraví evropských pracovníků zásadní význam. Tato zpráva přináší výsledky studie proveditelnosti průzkumu vycházejícího z úspěšném průzkumu provedeném v Austrálii spočívajícího v získání informací o těchto expozicích od pracovníků. Pro hodnocení expozic v EU by se na základě získaných údajů použil systém založený na algoritmech.

Ze studie vyplynulo, že s vynaložením přiměřeného času a finančních prostředků by australský průzkum mohl být upraven pro použití v EU. 

Stáhnout in: en