Slovinsko: Omezení expozice formaldehydu na minimum nahrazením pryskyřic

Keywords:

V návaznosti na skutečnost, že formaldehyd byl oficiálně kategorizován jako karcinogen skupiny 1B, se slovinská společnost, která tuto látku využívala při výrobě izolace, rozhodla stávající situaci posoudit a zavést preventivní opatření vedoucí ke zlepšení bezpečnosti a zdraví svých zaměstnanců.

Tento příklad správné praxe ukazuje, jak tato společnost dokázala výrazně snížit úroveň expozice především tím, že začala používat pryskyřice s natolik nízkým obsahem formaldehydu, že nejsou klasifikovány jako karcinogenní. Nahrazení mělo i další příznivé účinky a výsledkem byl kvalitnější výrobek a menší dopad na životní prostředí.

Stáhnout in: en