Rehabilitace a návrat do práce po nádorovém onemocnění: Přehled literatury

Keywords:

Díky kvalitnější léčbě přežívá v Evropě stále více lidí postižených nádorovým onemocněním. I když většina osob, které prodělaly nádorové onemocnění, se po léčbě vrací do zaměstnání, mnozí čelí dlouhodobým symptomům a poškozením, které jim návrat do práce ztěžují.

Tato zpráva poskytuje přehled související vědecké literatury, jehož cílem je shromáždit informace o stávajících iniciativách, politikách a postupech týkajících se rehabilitace a návratu do práce po nádorovém onemocnění, jakož i příklady úspěšných opatření.

Stáhnout in: en