Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků v oblasti zemědělství, chovu hospodářských zvířat, zahradnictví a lesnictví

Keywords:

Tato nezávazná příručka poskytuje informace a příklady správné praxe v souvislosti s prováděním směrnic o bezpečnosti a ochraně zdraví, spolu s dalšími nezbytnými prvky, jako jsou vysvětlení a příklady nebezpečí a rizik vznikajících během všech fází zemědělské, zahradnické a lesnické činnosti. Cílem této příručky je pomoci všem zainteresovaným činitelům, zejména zemědělcům, orgánům dohledu (zejména v MSP), zaměstnavatelům, pracovníkům a jejich zástupcům a dalším při provádění směrnic a při správném řízení prevence rizik spojených s prací. Tato příručka rovněž obsahuje souhrn různých směrnic EU, odkazů a bibliografie informačních zdrojů, glosář, seznam klíčových otázek, seznam podle témat, tabulku s příklady z praxe a obecnou tabulku povinností zainteresovaných činitelů. Tato příručka obsahuje různé příklady správné praxe, které byly jednak vybrány z příruček dostupných v členských státech EU, jednak vypracovány přímo pro tuto příručku. Tato publikace je k dispozici v tištěné podobě ve všech jazycích.

Stáhnout in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | ro | sk | sl | sv |

Další publikace k tomuto tématu