Prevence muskuloskeletálních poruch ve stavebnictví: příklady z programů pobídek institutu INAIL

Keywords:

Diskusní dokument zkoumá prevalenci muskuloskeletálních poruch ve stavebnictví v EU, zejména v Itálii, jakož i úkoly, které jsou pro pracovníky rizikové, jako je například ruční zvedání břemen a nepřirozené polohy.

Zaměřuje se na vibrace, které jsou významným rizikovým faktorem pro pracovníky, kteří jsou při obsluze nástrojů a strojního zařízení vystaveni vibracím působícím na ruce či paže nebo na celé tělo.

Poskytuje informace o standardizovaných metodách hodnocení rizik v souvislosti s biomechanickým přetížením a popisuje příklady projektů, které financoval italský Národní institut pro pojištění proti pracovním úrazům (INAIL) s cílem pomoci stavebním společnostem zmírnit rizika muskuloskeletálních poruch.

Stáhnout in: en