Muskuloskeletální poruchy u pracovníků s roztroušenou sklerózou: pohled se zaměřením na pracovní náplň

Keywords:

Muskuloskeletální poruchy a jejich příčiny u roztroušené sklerózy nejsou dosud plně objasněny, mají však bezesporu dopad na kvalitu života osob trpících tímto onemocněním. Projevy roztroušené sklerózy mají vliv i na schopnost osob s tímto onemocněním vykonávat práci, přičemž nejvýznamnějším sociálním důsledkem je obtížná zaměstnatelnost.

Tento dokument rozšiřuje poznatky o muskuloskeletálních poruchách u osob s roztroušenou sklerózou a jejich dopadu na pracovní činnost postižených. Pracovní podmínky a pracovní prostředí osob s roztroušenou sklerózou je často třeba přizpůsobit jejich zdravotnímu stavu, neboť jejich schopnost získat a udržet si zaměstnání ovlivňují faktory související s prací, podporou a příznaky onemocnění.

Dokument poukazuje na pozitivní aspekty multidisciplinárního přístupu k opatřením a úlohu ergoterapie. Zabývá se otázkami posilování postavení těchto osob prostřednictvím odborné přípravy, zejména pro podnikové odborníky na BOZP, a způsoby stanovování a zavádění přiměřených opatření, která mohou lidem se zdravotním postižením umožnit získat a udržet si zaměstnání.

Stáhnoutin: en