Muskuloskeletální poruchy ve zdravotnictví

Keywords:

Rostoucí zátěž v oblasti péče, potíže při náboru a stárnoucí pracovní síla – to vše přispívá k tomu, že muskuloskeletální poruchy se ve zdravotnictví pravděpodobně stanou čím dál obtížnějším problémem v oblasti BOZP.

Tento diskusní dokument uvádí přezkum literatury o muskuloskeletálních poruchách ve zdravotnictví. Obsahuje přehled muskuloskeletálních poruch a jejich prevalence v tomto odvětví a zkoumá rizikové faktory a efektivní opatření v oblasti prevence, zmírňování a řízení muskuloskeletálních poruch na zdravotnických pracovištích.

Stáhnout in: en