Muskuloskeletální poruchy u dětí a mladých lidí: prevalence, rizikové faktory, preventivní opatření

Keywords:

Výzkumů o muskuloskeletálních poruchách již byla provedena celá řada, většina zpráv se však zaměřuje na dospělé. Tento tematický přehled se týká výzkumu u dětí a mladých lidí, a to před jejich vstupem na trh práce i později.

Protože mnoho problémů s muskuloskeletálními poruchami začíná už v dětství, je důležité zjistit, jak jim lze předcházet v raném věku. Rozvoj muskuloskeletálních poruch ovlivňuje řada faktorů, včetně tělesných faktorů (např. obezita, nedostatek spánku, dlouhé sezení), socioekonomických faktorů a individuálních faktorů (např. pohlaví, věk). Tento přehled zkoumá, jak tyto faktory ovlivňují muskuloskeletální poruchy u dětí a mladých lidí, jak jim lze předcházet a jak se péče o muskuloskeletální zdraví může stát nedílnou součástí vzdělávání.

Stáhnout in: en