Posuzování kvality sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Keywords:

Tento diskusní dokument se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP) a vztahy mezi sociálními partnery, včetně kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu.

Je součástí informačního systému agentury EU-OSHA o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v celé EU – nástroje pro vizualizaci dat Barometr BOZP. Poskytuje přehled související literatury a představuje metodický a koncepční přístup k posuzování kvality vztahů mezi sociálními partnery v oblasti BOZP.

Stáhnoutin: en