Zlepšování souladu s předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: celkový přezkum

Keywords:
V uplynulém desetiletí jsme byli svědky rychlých změn ve struktuře, organizaci a kontrole práce v celé EU, zvláště změn, které vyvolala současná pandemie. Nový výzkum EU-OSHA nahlíží na možnosti, jak v tomto kontextu dosáhnout souladu s normami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a propagovat osvědčené postupy.
 
Komplexní přezkum současné odborné literatury se zaměřuje na různé typy podpory, například přístupy v oblasti dodavatelského řetězce, zprávy o sociálních dopadech a obchodní pobídky zaměřené na BOZP a inovativní strategie a postupy přijímané regulačními orgány pro oblast BOZP. Klíčová zjištění a jejich dopady na budoucí politiku a budoucí výzkum jsou předmětem závěrečné zprávy a souhrnu a podrobná analýza je uvedena v samostatném přezkumu odborné literatury.
Stáhnout in: en