Factsheet 95 - Shrnutí zprávy o ekonomických pobídkách na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: přezkum z evropského pohledu

Keywords:

Ekonomické pobídky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se vztahují na procesy, které organizace odměňují za vytváření a udržování bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. Mezi tyto procesy může patřit např. propojování výsledků podniků v oblasti BOZP s daňovýmipobídkami, jako jsou nižší sazby pojistného nebo daní.

Stáhnoutin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |