Factsheet 75 - Muskuloskeletální onemocnění související s prací: zpět do práce

Keywords:

Muskuloskeletální poruchy (MSD) představují v Evropě nejčastější zdravotní potíže spojené s prací. Boj s muskuloskeletálními poruchami vyžaduje provádění opatření na pracovišti. Zaprvé je třeba přijmout preventivní kroky. V případě pracovníků, kteří již muskuloskeletálními poruchami trpí, je však důležité zachovat jejich zaměstnatelnost, udržet je v pracovním procesu a v případě nutnosti je do pracovního procesu opětovně zapojit. Tento informační list zdůrazňuje hlavní zjištění obsažená ve zprávě Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nazvané Zpět do práce, která se zaměřuje na udržení, opětovné zapojení a rehabilitaci pracovníků s muskuloskeletálními poruchami. Skládá se ze dvou částí: přehledu literatury věnované účinnosti zásahů souvisejících s prací a přehledu politických iniciativ v Evropě a na mezinárodní úrovni.

Stáhnoutin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |