Factsheet 39 - Respirační senzibilizující materiály
18/06/2003 Typ: Informační listy 2 strany

Factsheet 39 - Respirační senzibilizující materiály

Keywords:Kampaň 2018-2019, Nebezpečné látky, Nanomateriály

Pro Evropský týden zdraví a bezpečnosti při práci 2003 vydává Agentura řadu informačních listů zaměřených na poskytování informací z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkající nebezpečných látek a přípravků. Respirační dráždivé látky jsou biologické a chemické prostředky, které mohou u lidí vyvolat alergické respirační choroby. Tento informační list se zabývá důležitými charakteristikami expozice těmito prostředky a odpovídajícími preventivními opatřeními.

Stáhnout in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL | SV

Další publikace k tomuto tématu