Factsheet 103 – Strategie pro odbornou přípravu učitelů, pokud jde o poskytování vzdělání v oblasti rizik

Keywords:

Tento informační list vychází ze zprávy, která popisuje případy, jež zahrnovaly odbornou přípravu stávajících i budoucích učitelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) či odbornou přípravu týkající se poskytování vzdělání v oblasti rizik. V ideálním případě by všichni učitelé měli během své kariéry absolvovat odbornou přípravu týkající se BOZP a způsobu začlenění vzdělávání v oblasti rizik do jejich každodenní práce. Řádné zahrnutí vzdělávání v oblasti rizik do školních osnov je nesnadný úkol, o to složitější je však začlenění této otázky do programů odborné přípravy budoucích učitelů. Případy popisované ve zprávě však uvádějí různé přístupy a metody, které lze v rámci tohoto úsilí zvážit nebo se jimi inspirovat.

Stáhnout in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |