Shrnutí: Současné a vznikající problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v odvětví zdravotnictví, včetně domácí a komunitní péče

Keywords:

Toto shrnutí nabízí přehled současných a vznikajících problémů v oblasti BOZP týkajících se pracovníků v odvětví zdravotnictví a sociální péče. Rovněž uvádí, jak tyto problémy postihují bezpečnost a ochranu zdraví uvedených pracovníků a jak ovlivňují kvalitu jimi poskytované péče. Shrnutí kombinuje přezkum literatury a odpovědi na dotazník, který byl rozeslán odborníkům v oblasti BOZP ve všech členských státech. Díky tomu je možné porovnat zjištění uvedená v literatuře s poznatky z „první linie“. Zpráva upozorňuje na problémy, jimž uvedené odvětví čelí, včetně nedostatku kvalifikovaných a zkušených odborníků, stárnoucích pracovních sil, zvýšeného používání technologií vyžadujících nové dovednosti a zavádění nových způsobů péče, které mají zvládnout vícenásobná chronická onemocnění. Skutečnost, že lidé žijí déle a ve stále větší míře potřebují dlouhodobou péči, přesouvá důraz od kontrolovaného prostředí akutní péče v nemocnici k péči v komunitě a domovech. Prostředí domácí péče představuje mimořádně náročné pracovní prostředí v důsledku omezeného pracovního prostoru, nedostatečné odborné přípravy, práce o samotě, malého nebo vůbec žádného dohledu a nutnosti potýkat se s týmiž riziky, jaká se vyskytují například v nemocnicích, avšak s nedostatečnými prostředky pro řízení těchto rizik.

Stáhnout in: cs | de | el | es | fi | fr | hr | hu | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl |