E-fact 75: Nebezpečné látky a úspěšná komunikace na pracovišti
27/06/2013 Typ: Elektronická fakta 7 strany

E-fact 75: Nebezpečné látky a úspěšná komunikace na pracovišti

Keywords:Prevence úrazů, Kampaň 2018-2019, Nebezpečné látky

Bezpečnost na pracovišti závisí na povědomí o rizicích. Zaměstnavatelé a zaměstnanci musí vědět, jaké nebezpečné látky se vyskytují na pracovišti a jak s nimi nakládat. Tato elektronická fakta přinášejí rady k úspěšné komunikaci o nebezpečných látkách na pracovišti, včetně používání bezpečnostních listů, a nabízejí seznam zdrojů dalších informací. Nastiňují, jakým způsobem mají dvě nová nařízení o chemických látkách zlepšit komunikaci o rizicích nebezpečných látek na pracovištích. Jedná se o nařízení o registraci, hodnocení a povolování chemických látek (REACH) a nařízení o klasifikaci, označování a balení (CLP).

Stáhnout in:CS | EL | EN | FR | HU | IS | IT | MT | NL

Další publikace k tomuto tématu