Omezování expozice nebezpečným chemickým látkám v rámci péče o chirurgické nástroje

Keywords:

Tato případová studie se zabývá nemocnicí v Lotyšsku, ve které byla zjištěna nepřijatelná míra expozice pracovníků ethylenoxidu. Jedním z opatření, kterými na to nemocnice reagovala, byla výstavba samostatné budovy, v níž jsou nyní v ohnivzdorných skříních přechovávány všechny nebezpečné chemické látky. Všichni pracovníci teď rovněž absolvují důkladné školení o bezpečnostních požadavcích týkajících se daných chemických látek a o tom, jak je správně používat.

Stáhnout in: en