Výroční zpráva za rok 2018: rok spolupráce, odhodlaného úsilí a kampaní

Keywords:

Tato zpráva popisuje, jak agentura EU-OSHA v roce 2018 usilovala o naplnění svého cíle vytvořit v Evropě bezpečnější a zdravější pracoviště.

Mezi významné milníky patří zahájení kampaně na období 2018–2019 s názvem „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“ a zveřejnění zjištění z některých významných projektů, jako je například projekt zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví v mikropodnicích a malých podnicích a prognostický projekt týkající se nových a vznikajících rizik, která s sebou přináší digitalizace.

V průběhu celého roku organizovala agentura EU-OSHA akce a osvětové činnosti, rozvíjela vztahy v rámci své rozsáhlé sítě partnerů a zveřejňovala velké množství informací a nástrojů.

Stáhnout in: en