Snaha o nulové poškození zdraví prostřednictvím odborné přípravy a komunikace

Keywords:

Tato případová studie popisuje, jak se výrobce chemických látek a chemických výrobků v Maďarsku rozhodl snížit výskyt úrazů, incidentů a emisí na úroveň co nejbližší nule. Společnosti se podařilo výrazně omezit počet incidentů tím, že pro své zaměstnance uspořádala více praktických školení. Zavedla také nový komunikační systém, jehož účelem je zajistit, aby byly řádně hlášeny případy, kdy málem došlo k nehodě, a vyvozená poučení byla začleňována do čtvrtletních školení, čímž dále zvýšila praktickou informovanost zaměstnanců o správné praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

Stáhnout in: en