Zemědělství a lesnictví: jak změna klimatu vytváří nová a vznikající rizika v oblasti BOZP

Keywords:

Dopady změny klimatu se významně dotknou zemědělství a lesnictví. Naše nová politická zpráva zkoumá, jak to ovlivní bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v uvedených odvětvích.

Přizpůsobení pracovních postupů dopadům změny klimatu vyžaduje hodnocení nových a vznikajících rizik, jako je větší expozice vysokým teplotám, nemocem, škůdcům a prachu. Zpráva se rovněž zabývá tím, jak tyto změny ovlivní psychosociální rizika pro zemědělce a lesníky, protože panuje nejistota ohledně dopadu změny klimatu na produkci a je vyvíjen tlak na splnění požadavků EU na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se jejím dopadům, což pravděpodobně vyvolá značný stres.

Stáhnout in: en | es | fr | is | pt |