Kampaň na období 2016–2017: Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

Image
2016–17 Campaign: Healthy Workplaces for All Ages

Bezpečné a zdravé pracovní podmínky po celou dobu pracovního života jsou přínosné pro pracovníky, podniky i celou společnost. To je hlavní sdělení kampaně Zdravé pracoviště na období 2016–2017.

Kampaň Zdravé pracoviště na období 2016–2017 má čtyři hlavní cíle:

 1. propagovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí od počátku pracovního života,
 2. předcházet zdravotním problémům po celou dobu pracovního života,
 3. zprostředkovávat zaměstnavatelům a zaměstnancům možnosti řídit bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souvislosti se stárnoucí pracovní silou a
 4. podporovat výměnu informací a správné praxe.

Odůvodnění

Proč je tato kampaň tak důležitá?

Evropská pracovní síla stárne. Věková hranice pro odchod do důchodu se zvyšuje a pracovní život se tak prodlužuje.

Práce je přínosná pro fyzické i duševní zdraví a dobré řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zvyšuje produktivitu a efektivitu. Tato demografická změna může způsobit problémy, ovšem zajištění udržitelného pracovního života pomáhá se s těmito výzvami vyrovnat.

Akce v rámci kampaně

 • Zahájení kampaně: duben 2016
 • Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: říjen 2016 a říjen 2017
 • Představení výsledků soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště: duben 2017
 • Summit kampaně Zdravé pracoviště: listopad 2017

V průběhu celé kampaně se bude konat i mnoho menších akcí. Chcete-li se dozvědět více o workshopech, seminářích a příležitostech k navazování kontaktů, neváhejte se na nás obrátit.

Kdo se může zúčastnit? Jak se můžete zapojit?

Do kampaně se mohou zapojit jednotlivci i organizace všech velikostí a ze všech odvětví, včetně malých a středních podniků. Zúčastnit se mohou, mimo jiné:

 • manažeři, vedoucí pracovníci i zaměstnanci,
 • odborové organizace a zástupci zaměstnanců pro BOZP,
 • odborníci na BOZP a lidské zdroje,
 • profesní sdružení a
 • poskytovatelé odborné přípravy a vzdělání.

Neváhejte a:

 • využívejte materiály kampaně,
 • organizujte aktivity a akce,
 • používejte nástroje pro řízení zohledňující věk zaměstnanců,
 • zapojte se do soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště,
 • připojte se k Evropským týdnům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pořádaným v letech 2016 a 2017,
 • staňte se oficiálním nebo národním partnerem kampaně,
 • sledujte tuto kampaň na Facebooku, Twitteru, LinkedInu a dalších sociálních sítích.

Praktická pomoc

Na webových stránkách www.healthy-workplaces.eu věnovaných této kampani je od oficiálního zahájení v dubnu 2016 k dispozici mnoho materiálů, například:

 • zprávy a případové studie týkající se řízení BOZP v souvislosti se stárnoucí pracovní silou,
 • praktický elektronický průvodce k řízení BOZP v souvislosti se stárnoucí pracovní silou,
 • prezentace ve formátu PowerPoint, letáky, plakáty a další materiály kampaně,
 • informace o soutěži Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště,
 • infografika a
 • animovaná videa.