Průzkum expozice pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění (WES) v Evropě

Cílem průzkumu expozice pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění (WES) v Evropě je poskytnout aktuální a spolehlivé údaje o expozici pracovníků rizikům, která mohou vést ke vzniku těchto onemocnění. Nádorová onemocnění jsou jednou z největších zdravotních výzev, kterým čelí evropská pracoviště, a tento průzkum je jedním ze základních nástrojů k řešení tohoto problému. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) může prostřednictvím průzkumu WES přispět k prevenci, osvětě a tvorbě politik a v konečném důsledku pomoci v boji proti nádorovým onemocněním jako nemoci z povolání.