O kampaních Zdravé pracoviště

O kampaních Zdravé pracoviště

Kampaně Zdravé pracoviště jsou základním prvkem naplňování poslání agentury EU-OSHA, jímž je zajistit bezpečnější a zdravější pracoviště v celé Evropě. Jsou jednou ze stěžejních činností agentury zaměřených na zvyšování povědomí a předávají toto hlavní poselství: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Tyto kampaně, které jsou pořádány od roku 2000, se v současnosti staly největšími svého druhu na světě. Všem organizacím nebo společnostem, které usilují o zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví na svých pracovištích, je zpřístupňována celá řada informací a zdrojů ve formě praktických příruček a nástrojů. Součástí kampaní jsou klíčové milníky, včetně Cen za správnou praxi a filmové ceny v rámci kampaně Zdravé pracoviště, které oceňují a vyzdvihují výjimečné příspěvky k podpoře BOZP, a také Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se konají každý rok v říjnu.

V minulosti byly tématy kampaně prevence a řízení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací, nakládání s nebezpečnými látkami a podpora zdravých pracovišť pro všechny bez rozdílu věku.