Tiskové zprávy

15/11/2019

© Cristina Vatielli 

Naše nová komplexní evropská přehledová zpráva a její shrnutí se zaměřují na to, jak muskuloskeletální poruchy ovlivňují evropskou pracovní sílu, společnost a ekonomiku.

Tyto publikace jsou součástí rozsáhlého projektu agentury EU-OSHA zaměřeného na analýzu vnitrostátních a evropských údajů o muskuloskeletálních poruchách, jejich dopadu na zdraví a práci, rizikových faktorů, preventivních opatření a opatření umožňujících návrat do zaměstnání.

12/11/2019 - 14:00
Dnes Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vítá ve španělském Bilbau evropské zainteresované subjekty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na summitu kampaně Zdravé pracoviště v roce 2019. Tento summit nabízí jedinečnou příležitost přemýšlet po zakončení další úspěšné dvouleté kampaně nad vyvozenými ponaučeními a podělit se o osvědčené postupy řízení nebezpečných látek na pracovišti.
05/11/2019 - 08:00
Letošním vítězem je film Bird Island švýcarských režisérů Sergia da Costy a Mayi Kosaové. Již od roku 2009 udílí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) každý rok na Mezinárodním festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku (DOK Leipzig) filmovou cenu v rámci kampaně Zdravé pracoviště, aby ocenila inovativní filmy zaměřené na témata související s prací.
21/10/2019 - 01:30
Týden od 21. do 25. října představuje pro Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a její síť partnerů významný milník v rámci kampaně Zdravé pracoviště. Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si klade za cíl zvýšit povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti a podpořit aktivní a participativní prevenci rizik. Letošní evropský týden podporuje probíhající kampaň – Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou.
17/09/2019 - 01:30
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vyhlašuje v rámci 14. ročníku své soutěže Ceny za správnou praxi oceněné a doporučované příspěvky organizací, jež zaujaly inovativní přístup k úspěšnému zvládání rizik spojených s nebezpečnými látkami. Ceny se organizacím předávají za mimořádný přínos k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, přičemž podporují postupy na ochranu pracovníků a zvýšení produktivity.

Pages

Pages