Sverige: Kvinnors arbetsmiljö och förebyggande av belastningsbesvär

Keywords:

I denna fallstudie rapporteras om ett initiativ i Sverige för att öka medvetenheten om och förbättra kvinnors yrkeshälsa i allmänhet och i synnerhet minska risken för att de drabbas av belastningsbesvär. Inom ramen för detta initiativ utbildades arbetsmiljöinspektörer i att integrera jämställdhet i sitt dagliga arbete.

De utförde därefter inspektioner på arbetsplatser och i sektorer där kvinnor dominerar och inledde diskussioner med arbetsgivare där man fann att de riskförebyggande åtgärderna var bristfälliga. Initiativet var framgångsrikt när det gäller att öka medvetenheten och ändra tankesätt, men förändringar behövs på den politiska nivån för att integrera jämställdhetsperspektivet vid beslutsfattande. 

Ladda ner in: en