Sammanfattning - Psykisk hälsa på arbetsplatsen efter covid-19-pandemin

Keywords:

Covid-19-pandemin påverkade arbetslivet kraftigt. I denna rapport presenteras resultaten av en analys av europeiska undersökningar om psykisk hälsa på arbetsplatsen som omfattar perioderna före, under och efter pandemin.

Viktiga lärdomar rör olika effekter på särskilda sektorer, typ av arbete, undergrupper av arbetstagare och kön, digitalisering och vikten av att organisationer proaktivt genomför arbetsmiljöåtgärder. Dessutom måste arbetsrelaterade psykosociala risker vara en del av åtgärderna för att skydda arbetstagarna både i dag och mot kritiska händelser i framtiden.

Ladda ner in: en