Ersättning av farliga ämnen på arbetsplatsen

Keywords:

En kurs för personer som jobbar med arbetsmiljö – material för deltagare

Detta utbildningsmaterial omfattar grundläggande koncept och verktyg för ersättning av farliga ämnen på arbetsplatser. Utbildningen ska ge kunskap om vilka ämnen som inger störst betänkligheter och om hur och var man kan leta efter nya idéer och alternativ. Deltagarna får också lära sig om de verktyg som finns för att bedöma alternativen. Upplägget med moduler gör det möjligt att genomföra kurser på en halvdag till tre dagar.

Se också materialet för utbildare

Ladda ner in: en