Ersättning av farliga ämnen på arbetsplatsen

Keywords:

En kurs för personer som jobbar med arbetsmiljö – material för utbildare

Utbildningsmaterialet omfattar inte bara innehåll som rör koncept och verktyg för ersättning av farliga ämnen på arbetsplatser, utan också instruktioner och förslag om hur utbildningen ska organiseras praktiskt. Upplägget med moduler gör det möjligt att genomföra kurser på en halvdag till tre dagar.

Se också materialet för deltagare

Ladda ner in: en