Psychosocial risks in the health and social care sector

Psykosociala risker inom vård- och omsorgssektorn

Keywords:

En av de största utmaningarna för vård- och omsorgssektorn är Europas åldrande befolkning, som leder till ökad efterfrågan och en åldrande arbetskraft. I detta dokument granskas psykosociala riskfaktorer som påverkar hälsan och välbefinnandet hos sektorns arbetstagare.

I rapporten diskuteras riskhanteringsstrategier som genomförts av organisationer inom vården och omsorgen och framgångsrika metoder lyfts fram, såsom deltagandeinsatser och initiativ som syftar till att stärka arbetstagarnas motståndskraft. I detta underlag understryks också vikten av att ta itu med de organisatoriska källorna till dessa risker.

Ladda ner in: en