Exponering för psykosociala risker och konsekvenser för den psykiska hälsan bland europeiska arbetstagare med låg socioekonomisk status

Keywords:

Den föränderliga arbetsmarknaden innebär mer stress för vår psykiska hälsa. I denna granskning tittar vi på psykosociala risker och negativa konsekvenser för den psykiska hälsan bland europeiska arbetstagare med låg socioekonomisk status. Covid-19-pandemin och digitaliseringen lyfts fram som externa drivkrafter som påverkar förekomsten av psykosociala risker och den psykiska hälsan på arbetsplatsen för denna specifika arbetstagargrupp. 

I granskningen ges tio exempel på god praxis från företag och intressenter som minskar de negativa konsekvenserna för hälsan bland arbetstagare med låg socioekonomisk status. Resultaten kommer att ligga till grund för framtida forskning och vägleda politiken för att förbättra hanteringen och förebyggandet av psykosociala risker för arbetstagare med låg socioekonomisk status.

Ladda ner in: en