Långvarigt statiskt sittande i arbetet: hälsoeffekter och råd om god praxis

Keywords:

I många arbeten ingår långa perioder av statiskt sittande. Detta kan tillsammans med en stillasittande livsstil leda till ohälsa.

I den här rapporten undersöks vilka problem som långvarigt sittande på arbetsplatsen medför, inbegripet vilka arbeten och arbetstagare som är mest drabbade, och vilka hälsorisker som detta innebär, såsom belastningsbesvär. Relevant EU-lagstiftning diskuteras och likaså värdet av riskbedömning för att skydda hälsan hos dem vars arbete involverar långvarigt sittande.

Rapporten innehåller även riktlinjer och slutsatser för att främja dynamiskt, aktivt arbete med mindre stillasittande samt exempel på effektiva arbetsplatsinsatser och god praxis. I rapporten betonas det hur viktigt det är att hålla sig aktiv, både för arbetstagare och skolbarn, för att säkerställa hållbart arbete både i dag och i framtiden.

Ladda ner in: en