Att förebygga muskel- och skelettbesvär samt psykosocıala rısker på arbetsplatsen: strategier på EU-nivå och framtida utmaningar

Keywords:

Det finns mycket forskning som pekar på ett samband mellan muskel- och skelettbesvär och arbetsmiljö. Många olika faktorer anses spela en roll för förekomsten av arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär – allt från individuella, fysiska, psykologiska, sociala och arbetsrelaterade aspekter till andra yrkesrelaterade eller icke yrkesrelaterade faktorer. Med åren har psykosociala risker tillskrivits en allt större betydelse när det gäller denna typ av besvär.

Det finns starka belägg för att psykosociala och organisatoriska faktorer leder till ökad risk för muskel- och skelettbesvär, särskilt om det samtidigt finns fysiska risker på arbetsplatsen. Det här diskussionsunderlaget ger en översikt över förekomsten av muskel- och skelettbesvär i Europa och tittar närmare på fallet Italien, där man sett ett ökat antal fall av arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär.

Det görs också en genomgång av EU-direktiv, strategier, politikåtgärder och europeiska initiativ för förebyggande av arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär, såsom EU-Oshas kampanj för 2020–2022, Friska arbetsplatser belastar rätt. Slutligen betonas också behovet av en integrerad, heltäckande och flervetenskaplig strategi för att hantera och förebygga arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär.

Ladda ner in: en