Hantera psykosociala risker vid europeiska mikro- och småföretag: kvalitativa belägg från den tredje europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker (Esener 2019)

Keywords:

I denna rapport presenteras de viktigaste resultaten av en studie om hanteringen av psykosociala risker på europeiska arbetsplatser. Den bygger på kvalitativa belägg från intervjuer som genomförts vid mikro- och småföretag i Danmark, Tyskland, Spanien, Kroatien, Nederländerna och Polen, som alla deltog i den tredje europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker (Esener 2019).

Rapporten innehåller information från chefer och arbetstagare som visar hur hanteringen av psykosociala risker organiseras vid mikro- och småföretag. Den ger en bättre förståelse för vilka faktorer som spelar in för den miljö som företagen är verksamma inom, inbegripet det nationella sammanhanget, ekonomiska faktorer och arbetsrelaterade aspekter.

Studien bekräftar resultaten från Esener 2019 där det åberopas att det bästa sättet att förebygga psykosociala risker är att tillåta mer flexibilitet i fråga om hur arbetstagarna organiserar sina egna arbetsuppgifter och arbetstider. I studien lyfts även covid-19-pandemins effekter fram, utifrån uppgifter från de arbetsplatser där intervjuerna genomförts.

Ladda nerin: en