Framtidens arbete: prestationshöjande läkemedel

Keywords:

Användning av läkemedel utan medicinska skäl för att förbättra den kognitiva förmågan håller på att normaliseras i vissa grupper av arbetstagare. Och i och med att samhället och arbetsmiljön blir allt mer konkurrensutsatt förväntas användningen av dessa läkemedel bara öka i framtiden, samtidigt som de långsiktiga effekterna på dessa arbetstagare fortfarande är okända. I artikeln beskrivs vad prestationshöjande läkemedel är, dess effekter och hur utbredd användningen är i nuläget. Dessutom diskuteras vilka konsekvenser detta kan få för arbetsmiljön.

Ladda ner in: da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk |

Fler publikationer om detta ämne