Factsheet 23 - Mobbning på arbetsplatsen

Keywords:

Arbetsmiljöbyrån ger ut en rad faktablad om hur man motverkar arbetsrelaterad stress och några av dess viktigaste utlösande faktorer. Mobbning har ett nära samband med arbetsrelaterad stress. Detta faktablad innehåller information och förslag för dem som vill vidta praktiska åtgärder för att motverka mobbning på arbetsplatsen. I avsnittet om ytterligare information i slutet finns närmare uppgifter om hur man hittar andra dokument från arbetsmiljöbyrån som kan vara till hjälp, liksom andra faktablad i denna serie. Mobbning är ett stort problem på de europeiska arbetsplatserna. Kostnaderna är avsevärda för både den enskilda arbetstagaren och organisationen. Dessutom bör mobbning betraktas som ett oetiskt och tyranniskt beteende som är oacceptabelt i arbetsmiljön. Att förebygga mobbning på arbetsplatsen är ett av målen i Europeiska kommissionens meddelande om en ny arbetsmiljöstrategi.

Ladda ner in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | sk | sl | sv |