Factsheet 103 – Strategier för utbildning av lärare som ska ge undervisning om risker

Keywords:

Detta faktablad grundar sig på en rapport som presenterar exempel där det ingår utbildning av aktiva och blivande lärare i antingen arbetsmiljöfrågor eller i att ge undervisning om risker. Det bästa vore om alla lärare fick utbildning i arbetsmiljöfrågor i sitt yrkesliv och i hur de kan integrera undervisning om risker i sitt dagliga arbete. Om det är en utmaning att få undervisning om risker integrerad i skolans kursplaner så är det ännu svårare att få med det i utbildningsprogram för framtida lärare. Exemplen presenterar dock olika angreppssätt och metoder som kan övervägas eller vidareutvecklas.

Ladda nerin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |